ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att lämna stipendier till vid Kungl. Teatern anställda repetitörer och sångsolister för studier utomlands. Repetitörer böra i första hand ifrågakomma för sådana stipendier. För stipendier skall användas den årliga avkastningen av fondens kapital, sedan avdrag skett för förvaltningenskostnader och eventuella skatter samt sedan en tiondel av återstoden tillagts fondens kapital. Stipendier skola utdelas årligen eller vartannat år efter förvaltarnas av fonden bestämmande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Studieledaren Sten Enviks Stipendiefond
Organisationsnummer:802005-0285
Adress:
  • Box 160 94
  • 103 22 Stockholm
Telefonnummer:08-791 43 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS