ÄNDAMÅL

§2 Stiftelsens syfte är att fastigheterna Västerhejde suderbys 1:27 och 1:25 förvaltas och utvecklas för att människor kan bo på fastigheterna för att leva med hög livskvalitet i enlighet med naturens villkor, och om möjligt förvärva närliggande fastigheter för samma ändamål. §3 Stiftelsens syfte uppnås genom att: (1) underlätta skapandet av en välfungerande samhällsmodell på plats, en så kallad ekoby, som strävar för att utveckla invånarna och deras välbefinnande. (2) förvalta med god sed som säkerställer att fastigheterna förblir upplåtna till och till stöd för innovativa och holistiska experiment och beprövande metoder i hållbar livsstil. (3) förvalta fastigheterna i enlighet med permakultur för framtida generationer. (4) vårda naturvärden och ekosystemtjänster kopplade till fastigheterna och ska icka ha till syfte att inbringa vinst. §4 Stiftelsen skall var religiöst och politiskt obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Suderbyn Earth-Care
Organisationsnummer:802481-3530
Adress:
  • Västerhejde, Toftavägen 211
  • 621 99 Visby
Telefonnummer:076-2187369
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS