ÄNDAMÅL

/./ tillgodose ett allmänintresse inom besöksnäringen, nationellt såväl som internationellt, dels genom att lära ut kunskap om vårt förflutna och visa på sanningen om våra förfäders tro och liv, dels genom samverkan mellan aktörerna inom besöksnäringen – turism – kommuner – föreningar – övrigt näringsliv lägga grund för förutsättningar att basservicen utvecklas för besöksnäringen. Styrelsen kan från stiftelsens avkastning utdela anslag till personer/organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Dock skall uppkommande vinst disponeras i följande prioritetsordning. 1. – för främjande av stiftelsens ändamål 2. – för ökning av stiftelsens kapital 3. – för forskningsanslag

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Storholmen Norden
Organisationsnummer:802401-9039
Adress:
  • Box 43
  • 761 21 Norrtälje
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS