ÄNDAMÅL

Ändamålet är att dels lämna understöd åt därav förtjänta medlemmar av Stockholms poliskår dels ock befordra ordningsmaktens uppgift inom staden i sådana fall, då för fyllande av särskilda behov erfoderliga medel eljest icke finnas att tillgå.

Inom ramen för sistberörda ändamål inrymmas sådana angelägenheter – syftande till utbildning av personalen och till dess trivsel – som stöd åt ideella sammanslutningar samt rese- och studiestipendier och kostnader för representation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Polisverks understödsfond
Organisationsnummer:802002-6756
Adress:
  • Susanne Ekberg
  • 106 75 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4010991
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS