ÄNDAMÅL

Stiftelsen vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen har till föremål för sin verksamhet att inom Filipstads kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning.

Stiftelsen äger inte utan länsbostadsnämndens medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Filipstadsbostäder
Organisationsnummer:872400-2012
Adress:
  • Box 115
  • 682 23 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-60 86 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS