ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till ändamål att inom Solna kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.
Stiftelsens bostadshus skola innehålla enkelt och praktiskt inredda lägenheter, vilka skola upplåtas som hyreslägenheter.
Stiftelsen skall ha en grundfond.
Stiftelsens grundfond skall alltid uppgå till minst 0,5 % av kostnaden för de byggnadsföretag, som stiftelsen avser att uppföra.
Stiftelsen skall sträva efter att tillhandahålla sina bostadshyreslägenheter till lägsta möjliga pris, dock inte längre än att årsresultatet för stiftelsen medger erforderlig konsolidering och erforderlig fondering för kommande underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Organisationsnummer:815200-1148
Adress:
  • Box 1104
  • 171 22 SOLNA
Telefonnummer:08-705 22 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS