ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 29 november 1904: ”Fyra tusen fem hundra (4 500) kronor donerar jag till Karlstads högre allmänna elementarläroverk till en stipendiefond med namnet ”Jonas Wennerlunds minne”, hvaraf årliga räntan vid hvarje vårtermins slut skall tilldelas en flitig, medellös yngling i 7 e öfre klassen härstädes.” Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27: Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun samt att dtipendiet utdelas till elev i sista årskursen. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Kammarkollegiet medger i permutationsbeslut 1999-09-03: att föreskriften får ändras till ”Årliga räntan utdelas till högst fem elever ur avgångsklasser vid gymnasieskolan”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen stipendiefonden Jonas Wennerlunds minne
Organisationsnummer:873202-3281
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:955 662 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS