ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som bildats för hugfästande av Exportföreningens 50-årsjubileum, skall hava till ändamål att åt utlandssvenska barn lämna stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand ifrågakomma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom
Organisationsnummer:802007-5480
Adress:
  • Box 5501
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:88 521 967 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS