ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av samarbetsnämnden. Utdelningen skall företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen stipendiefonden vid Avesta kommuns gymnasieskola
Organisationsnummer:882000-8392
Adress:
  • Avesta kommun
  • 774 81 AVESTA
Telefonnummer:0226-645 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 463 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS