ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en femtedel av årliga räntan lagts till kapitalet återstoden utdelas som stipendium åt en medlem av Lunds Studentsångarförening, vilken jämte det han ådagalägger flit och framsteg i studier, med skicklighet och intresse deltager i Sångföreningens arbeten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stiftelsen Otto Lindblads stipendiefond nr 2
Organisationsnummer:802479-1504
Adress:
  • Akademiska Föreningen
  • Sandgatan 2
  • 223 50 Lund
Telefonnummer:046-384900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:68 885 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS