ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utdelas till elever med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Simrishamns kommun, men även till elever som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp, samt till elever som visat gottkamratskap och gett kamrater sitt stöd i en svår situation. Är avkastningen på kapitalet mycket låg på grund av mycket låg bankränta, får ändå upp till högst 2 procent av stiftelsens kapital årligen tas i anspråk för stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital och avkastning får inte användas för kommunens utgifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minnesfond
Organisationsnummer:802480-7342
Adress:
  • Simrishamns Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 272 80 Simrishamn
Telefonnummer:0414-81 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS