ÄNDAMÅL

§ 4 Från den tid då utdelning ur fonden kommer att äga rum skall årligen minst 25 % av avkastningen läggas till kapitalet, resterande får disponeras på sätt som i nästföljande paragraf stadgas. § 5 Fondens avkastning skall med den inskränkning som i föregående paragraf angives efter drätselkammarens ( eller av kammaren utsedda delegationens) prövning årligen utbetalas till sådana från tjänsten avgångna kommunalarbetare i Ludvika stad, vilka på grund av ohälsa eller andra omständigheter kan vara i behov av en ekonomisk uppmuntran. I enstaka fall kan bidrag även lämnas till änka efter kommunalarbetare. Drätselkammaren beslutar varje år omkring den 1 december om bidrag ur fonden, varvid föregående års avkastning ligger som grund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sten Hellströms fond
Organisationsnummer:802480-5833
Adress:
  • Ludvika kommun
  • Stöd- och styrningsförvaltningen
  • 771 82 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-860 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:82 150 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS