ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att själv eller gemensamt med annan stiftelse eller förening anskaffa, besitta och förvalta fastigheter, avsedda att utan eller mot billig ersättning upplåtas till bostäder åt behövande, företrädesvis gamla personer, som längre tid varit mantalsskrivna eller bosatta inom Skövde pastorat, eller att till personer, som nu nämnts, utgiva kontanta understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:ta Elins gård
Organisationsnummer:866600-5080
Adress:
  • Lots Ekonomi AB
  • Rådhusgatan 7
  • 541 30 Skövde
Telefonnummer:0500-476520
E-post:martin.eriksson@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Martin Eriksson
Tillgångar:31 914 859 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS