ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är utdelande av livsvariga understöd åt Pauvres Honteux.

Stiftelsen beviljar endast bidrag till personer folkbokförda i Linköpings kommun med undantag för någon från Östra Tollstad församling i Mjölby kommun. Blankett beställs av Danske Bank på stiftelseforvaltningen@danskebank.se och skickas till: Danske Bank. Stiftelsetjänst, Box 11055, 404 22 Göteborg

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Magnus Ahnströms stiftelse till förmån för Pauvres Honteux
Organisationsnummer:822001-3091
Adress:
  • John Fröberg
  • Strömsborgsvägen 12
  • 612 76 Lotorp
E-post:john.froberg@live.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:John Fröberg
Tillgångar:83 034 857 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS