ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall uppnås genom utgivande av bidrag till forskare, som disputerat under en femårsperiod före vederbörandes första stipendieår (sk. post.doc. stipendier). Till bidrag får användas även de medel som framdeles kan komma att tillfalla stiftelsen genom donationer, gåvor, bidrag etc.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AFA sjukförsäkringsaktiebolags jubileumsstiftelse för forskning om folksjukdomar
Organisationsnummer:802405-7195
Adress:
  • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
  • 106 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6964000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS