ÄNDAMÅL

årliga avkastningen utbetalas till släktföreningens styrelse, för att efter dess beprövande såsom understöd utdelas till behövande medlem av föreningen eller använda medlen på annat sätt som står i överenstämmelse med föreningens syften. Därest släktföreningen skulle upphöra, tillfalla fonden tillhöriga medel Riddarhuset för att tillföras Sparreätternas släktfond därstädes. Medlen skola, efter Riddarhusdirektionens beprövande, användas till understöd åt medlemmar av Ridderskapet och Adeln, tillhörande å Riddarhuset introducerade ätter, med företräde för dem, som kunna styrka sig härstamma från någon av Sparreätterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sparreätternas släktfond
Organisationsnummer:802423-3416
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS