ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är – – att äga, förvalta och vårda möllan som ett byggnadsminne med bibehållande av dess kulturhistoriskt värdefulla konstruktion och karaktär, – att verka för upprustning av möllan, dess byggnadskropp, vingar, axel, omgång och stenmalningsutrustning jämte dess magasin, – att genom styrelsen organisera sakkunniga visningar av möllan så att allmänheten kan få tillträde till densamma; samt – att genom styrelsen ge hembygdsforskare och industrihistoriskt intresserade personer möjlighet att få ta del av möllans historiska arkiv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sophiamöllan
Organisationsnummer:843002-0050
Adress:
  • Malte Wennerström
  • Karlsfältsvägen 76-16
  • 263 65 Viken
Telefonnummer:703771738
E-post:malte1@hotmail.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS