ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja omsorg om samt att stödja och hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Stiftelsen skall, utan vinstintresse för enskild, verka för sitt ändamål genom att bedriva social hjälpverksamhet och fungera som ett extra stöd i vardagen vid sidan av sjukvården. Stiftelsen skall vidare verka för att psykisk ohälsa avdramatiseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SoS stiftelse för psykisk ohälsa
Organisationsnummer:802480-3549
Adress:
  • Västergatan 34
  • 211 21 Malmö
Telefonnummer:040-98 78 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS