ÄNDAMÅL

Ändamålet med denna fond är;
dels att åt gamla och behövande män och kvinnor av frälse släkt bereda pensioner, att en gång årligen, helst vid Juletid, utbetalas,
dels ock att åt verkligt behövande manliga och kvinnliga studerande, likaledes av frälsesläkt, bereda hjälp till deras studier genom erhållande av stipendier, vare sig dessa studier bedrivas vid elementarläroverk eller gymnasium eller vid universitet, högskola, seminarium, krigsskola, lantbruksskola eller annan teoretisk eller praktisk läroanstalt, dock med iakttagande av, att stipendierna få tilldelas och innehavas endast av personer, som genom gott uppförande och god flit göra sig förtjänta av hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sophie Lindencronas Pensions- och Stipendiefond
Organisationsnummer:802002-0643
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS