ÄNDAMÅL

Nettoavkastningen får utgå i form av en pension och ett stipendium, vartdera understödet å halva behållningen.

Berättigade att söka pension äro alla med namnet Reuterskiöld, man eller kvinna, samt enkor, födda Reuterskiöld, och fordras för pensions erhållande att vara i behof af understöd.

Stipendiet må efter ansökning tilldelas manlig eller kvinnlig medlem af släkten Reuterskiöld, hvilken fyllt 10 år och är i behof därav. Stipendiat må behålla stipendiet under den tid, som för normalt begåfvade personer plägar kräfvas för utbildning till den levnadsbana han valt. Om flera sökanden finnas har den mest behöfvande, om så kan utletas, företräde.

Där sökande till pension eller stipendium enligt förestående bestämmelser ej finnas, skola medlemmarna af andra å riddarhuset nu introducerade adliga ätter då äga söka och erhålla pension eller stipendium. Har pension eller stipendium tilldelats någon utom släkten Reuterskiöld skall dess rätt att behålla pension eller stipendium årligen pröfvas med fästadt afseende på möjligen befintlig kompetent släktings företrädesrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Jenny Reuterskiölds Pensionsfond
Organisationsnummer:802002-7887
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS