ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till pensioner åt personer, som en längre tid varit boende i Norrköping och i förening med en hedrande vandel sökt att genom arbete och omtänksamhet bereda sig och de sina nödig utkomst, men ändock råkat i betryck.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lenningska Pensionsfonden
Organisationsnummer:825003-2870
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS