ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja kristen och social verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. För utdelning får användas den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar och vinster somuppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behöver tas i anspråk för att trygga realvärdet av tillgångarna, Av den totala avkastningen skall dock alltid en tiondel tillföras det bundna kapitalet. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sollentuna Församlings Samfond
Organisationsnummer:814800-7563
Adress:
  • Box 13
  • 191 21 SOLLENTUNA
Telefonnummer:08-6236200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:835 888 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS