ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte skall vara att främja ökad social, känslomässig och fysisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna, familjer och grupper genom systematiskt och styrkebaserat utvecklings- och förändringsarbete. Stiftelsens syfte ska företrädelsevis uppnås genom utbildnings- och upplysningsverksamhet samt genom praktiskt, systemiskt och styrkebaserat arbete inom stiftelsens målgrupper.Stiftelsen ska verka utifrån följande värdegrund:- Alla människor, individer och grupper har inneboende styrkor och resurser samt en förmåga att utveckla dessa- Genom att utveckla sina styrkor och resurser kan människor, individer och grupper öka sin handlingskraft och ta större ansvar för sin egen utveckling- Med större tilltro till sig själv och en ökad känsla av meningsfullhet ökar också tilltron till andra och förmågan att samarbeta med andra- Ett samarbete som utgår från människors, individers och gruppers egna unika förståelse och kompetens är grunden för ett framgångsrikt förändringsarbete- Varje liten handling i positiv riktning har en betydelse för framtiden

”OBS denna stiftelse delar INTE ut pengar eller andra medel till sökande. Stiftelsens verksamhet består av utbildnings- och upplysningsverksamhet.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Insperocenter
Organisationsnummer:802426-6333
Adress:
  • Michael Oljemark
  • Varby 1
  • 614 92 Söderköping
Telefonnummer:070-745 11 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS