ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att sörja för fattiga flickors uppfostran i gudsfruktan och rena seder samt för deras teoretiska och praktiska utbildning: dels ock att lämna varaktigt understöd åt äldre kvinnor. Om förhållandena giva anledningdärtill, må Stiftelsens verksamhet inriktas å allenast ettdera av berörda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Murbeckska Stiftelsen
Organisationsnummer:802008-4011
Adress:
  • Box 17042
  • 10462 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5814932
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS