ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidragsgivning till personer boende i kommunen främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller andra behövande samt att bidra till trivselbefrämjande åtgärder för intagna på pensionärshem och motsvarande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sociala samfonden
Organisationsnummer:837600-8770
Adress:
 • Åstorps Kommun
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • 265 80 ÅSTORP
Telefonnummer:042-640 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:442 094 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, övrig avkastning av kapitalet, efter beslut av socialnämnden, användas i första hand till förmån för behövande inom Höörs kommun. Avkastningen kan även användas till trevnad och trivsel för pensionärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sociala samfonden
Organisationsnummer:842000-6549
Adress:
 • Box 53
 • 243 21 Höör
Telefonnummer:0413-28117
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:247 357 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

3/4 av samfondens disponila avkastning skall i första hand användas till stöd åt mindre bemedlade sjuka personer inom kommunen, främst lungsjuka, och i andra hand till stöd åt behövande, mindre bemedlade personer inom kommunen. Företräde skall ges sökande som icke uppbär socialhjälp. Återstående disponibel avkastning skall användas till förmån för pensionärerna vid Nössemarks ålderdomshem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sociala Samfonden
Organisationsnummer:862000-5630
Adress:
 • Dals-Eds kommun
 • Box 31
 • 668 21 Ed
Telefonnummer:0534-19000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:232 502 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Nacka kommuns Sociala Samfond har bildats genom sammanläggning av Ernst Broderssons fond, Olivia och Alfred Petterssons fond, Clara Svenssons fond för tuberkulösa barn, Lindmanssons fond. Disponibel avkastning skall användas till stöd å behövande inom kommunen enligt beslut av socialnämnden. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sociala Samfonden
Organisationsnummer:802480-6666
Adress:
 • Nacka Kommun
 • Granitvägen 15
 • 131 81 Nacka
Telefonnummer:08-718 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

9/10 av akastningen ska årligen användas för välgörande ändamål inom Lycksele församling. Vid utdelningen ska sådant ändamål som verksamheten bland barn och ungdom i församlingen äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen sociala samfonden
Organisationsnummer:895400-7269
Adress:
 • Södra Lapplands pastorat
 • Storgatan 51
 • 921 32 Lycksele
Telefonnummer:0950-23950
E-post:annika.onhult@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:214 811 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen exempelvis genom främjande av barn- och undomsvård och bistånd till åldringar och handikappade. Avkastningen skall även användas till förströelse och annan glädje för äldre personer inom kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sociala Samfonden
Organisationsnummer:802478-9920
Adress:
 • Ekerö Kommun
 • Box 205
 • 178 23 EKERÖ
Telefonnummer:08-56039100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS