ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitlalet.Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Örebro kommun för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.Utdelningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden
Organisationsnummer:875002-1621
Adress:
 • Örebro kommun
 • Box 300 50
 • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 11 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 729 875 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas inom den obligatoriska skolan i Dals-Eds kommun till belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit samt till stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.Avkastning får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden
Organisationsnummer:862000-5648
Adress:
 • Dals-Eds kommun
 • Box 31
 • 668 21 Ed
Telefonnummer:0534-19000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 115 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas till 1/ Belöning till eller uppmuntrat åt elev, som visat goda kunskaper eller goda framsteg i något eller några ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit.2/ Belöning till elev, som ägnat ett förtjänstfullt arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik och idrott.3/ Stipendier för fortsatt utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden
Organisationsnummer:802479-4227
Adress:
 • Kinda kommun
 • Box 1
 • 590 40 Kisa
Telefonnummer:0494-19000
E-post:susann.johansson@kinda.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:107 848 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola och gymnasieskola företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat berömvärd flit eller god kamratanda, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp till elev för studieresor, studiebesök, skolresor, kulturell verksamhet, förvärv av materiel och andra saker eller annan för eleverna gemensamt ändamål. Av den årliga nettoavkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden
Organisationsnummer:802480-5387
Adress:
 • Nacka Kommun
 • Granitvägen 15
 • 131 81  Nacka
Telefonnummer:08-718 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS