ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitlalet.

Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Örebro kommun för

– belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,

– belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,

– stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola,

– hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.

Utdelningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden
Organisationsnummer:875002-1621
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 Ã–REBRO
Telefonnummer:019-21 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS