ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt mål,-förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grundskolans samstiftelse
Adress:
  • Kramfors kommun
  • 871 80 Kramfors
Telefonnummer:0612-80 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:355 993 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt mål,-förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grundskolans samstiftelse
Organisationsnummer:802478-3238
Adress:
  • Kramfors kommun
  • 872 80  Kramfors
Telefonnummer:0612-80 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:355 993 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid grundskolan i Linköpings kommun som- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott- belöning till elev för insatser inom elevernas föreningsverksamhet- stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av material eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamhet bland dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grundskolans samstiftelse
Organisationsnummer:822003-3222
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 226 005 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS