ÄNDAMÅL

Syftet med Stiftelsen är att stödja framväxten och utvecklingen av initiativ, nätverk och gemenskaper som främjar systematisk omvandling mot välmående samhällen och civilisationer.

Stiftelsens ändamål ska uppfyllas genom:

– att initiera, deltaga eller stödja projekt för forskning, design eller utveckling av verktyg, lösningar eller upplevelser, digitala eller andra, som främjar ändamålet,
– att inrätta en egen operativ organisation som direkt bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är ägnad att uppfylla ändamålet,
– att Stiftelsen är innehavare av andelar eller aktier i organisationer som direkt- eller genom att i sin tur äga andelar eller aktier i organisationer med sådan inriktning – utvecklar, deltar i eller stödjer sådana utvecklingsprojekt eller driver nyssnämnd verksamhet,
– att äga, skydda och fritt sprida resultaten av verksamhet, eller
– att lämna stöd, ekonomiskt eller annat, till mottagare som i sin tur främjar ändamålet.
Stiftelsen äger även, genom styrelsebeslut, rätt att genom andra åtgärder, än ovan nämnda, förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Systems
Organisationsnummer:802482-2630
Adress:
  • Sevenius & Co
  • Illerstigen 8
  • 17071 SOLNA
Telefonnummer:073-3829511
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS