ÄNDAMÅL

Stiftelsen Sänd oss syfte är att verka för en rörelse av mission som predikar evangeliet om Jesus Kristus och bygger upp hans kyrka i världen. Stiftelsen hämtar inspiration från den stora allmänkristliga traditionen och vill vara en rörelse som leds av den Helige Ande, lyssnar på den Helige Ande, lyder den Helige Ande och längtar efter den Helige Ande. I sitt arbete för mission vill stiftelsen verka för Kyrkans synliga enhet. Med Svenska kyrkan som utgångspunkt, utan att vara begränsad därvid, arbetar stiftelsen för att göra den sändning till världen som Jesus Kristus gett till Kyrkan central i Kyrkans liv. Stiftelsen kan främja, stödja, möjliggöra och bedriva allt som syftar till evangeliets spridning och Kyrkans etablering, formering, uppbyggande, utbredande, tillväxt, verksamhet och enhet i världen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sänd oss
Organisationsnummer:802481-5386
Adress:
  • Karl Henrik Wallerstein
  • Bredingevägen 7
  • 343 96 Älmhult
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS