ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att ge bidrag till utsatta i samhället. I första hand avses detta ske genom att stödja Santa Claras hjälp till hemlösa i Stockholm. Om Styrelsen bedömer att Santa Clara förändrar sin verksamhet eller sänker sina kvalitativa eller kvantitativa ambitioner äger Styrelsen för Stiftelsen rätt att ändra mottagare av stöd från fonden, men med bibehållet mål att stödja utsatta i samhället. Av årligt förvaltningsresultat, definierat som Stiftelsens kapital efter avdrag av ev. utgående skatt och andra kostnader vid räkenskapsårets utgång minus motsvarande värde vid räkenskapsårets ingång, skall 90 % delas ut och resterande del lägga till Stiftelsens kapital. Dock skall varje år utdelas minst 5 % av det ursprungliga stiftelsekapitalet, oberoende av det årliga förvaltningsresultatet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapets Hjälpsamheten fond för utsatta i samhället
Organisationsnummer:802482-0410
Adress:
  • Bonde
  • Valhallavägen 153
  • 115 31 Stockholm
Telefonnummer:707662828
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS