ÄNDAMÅL

Fonden har till syfte att åstadkomma medel till stipendier åt behövande elever vid högre allmänna läroverk inom Södermanland och Närke eller åt från samma läroverk avgångna elever, som fortsätta sina studier vid universitet eller högskola. Av den årliga behållna avkastningen ska 10% läggas till kapitalet. Avkastningen i övrigt må antigen årligen utdelas eller fonderas under högst 5 år. Minst vart femte år ska jämlikt fonderad avkastning tagas i anspråk för utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Södermanlands och Nerikes Gilles Stipendiefond
Organisationsnummer:802006-5250
Adress:
  • Erik Thordmark
  • Johan Tillanders väg 33
  • 168 52 Bromma
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS