ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola och gymnasieskola företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat berömvärd flit eller god kamratanda, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp till elev för studieresor, studiebesök, skolresor, kulturell verksamhet, förvärv av materiel och andra saker eller annan för eleverna gemensamt ändamål. Av den årliga nettoavkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden
Organisationsnummer:802480-5387
Adress:
  • Nacka Kommun
  • Granitvägen 15
  • 131 81  Nacka
Telefonnummer:08-718 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS