ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid skolor inom Melleruds kommun. Medlen skall användas inom den obligatoriska skolan i Melleruds kommun såsom bidrag till studieresor lägerresor skolavslutningar teaterverksamhet föreläsningar exkursioner vänortsutbyte – nordiskt utbyte eller till andra aktiviteter inom skolans ram vilka inte täcks av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolfonden i Melleruds kommun
Organisationsnummer:862500-7284
Adress:
  • Melleruds kommun
  • 464 80 Mellerud
Telefonnummer:0530-18134
E-post:kulturutbildnamnd.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS