ÄNDAMÅL

Utbetalning av kapital och disponibel avkastning ska gå till: a) belöning eller uppmuntra åt elev, som visat got kamratanda eller berömvärd flit b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller förstudieresa inom – eller utomlands, e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål Vården av Johannes Andreassons grav ska bekostas med samfondens kapital eller avkastning. dock får endast ett så stort belopp användas till detta ändamål som motsvarar Johannes Andreassons fonds andel i samfonden. Vid utdelning ur samfonden ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna. Utbildningschefen beslutar om utdelning av kapital och disponibel avkastning. Fondens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden (Bengtsfors)
Organisationsnummer:862000-8683
Adress:
  • Bengtsfors Kommun
  • Majbergsvägen 1
  • 666 21 Bengtsfors
Telefonnummer:0531-526000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:40 340 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS