ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för elever vid skolväsendet i kommunen för belöning eller uppmuntran åt elev, som aktivt bidragit till en god kamratanda eller visat en berömvärd flit; belöning till elev som ägnat arbete åt kulturell verksamhet vid skolan eller åt fysisk fostran; stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola; hjälp åt elev för studieresa inom- eller utomlands; studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål som icke skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfond för Vimmerby kommun
Organisationsnummer:833200-6249
Adress:
  • Vimmerby kommun
  • Stadshuset
  • 598 81 Vimmerby
Telefonnummer:0492-769000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:287 533 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS