ÄNDAMÅL

Att tillse att fartyget Nordanö med tillhörande följebåtar och utrustning erhållna genom direkta eller indirekta donationer bevaras och förvaltas och med dessa som utgångspunkt, genom frivillig verksamhet, vara ett komplement till samhällsnyttiga insatser såsom att
– I samarbete med marinen, andra myndigheter och NGO:s, stärka rikets försvar
– Ingå i Hemvärnssjukvården/Nationella Skyddsstyrkorna i marin kustmiljö
– Verka för försvarsupplysning och rekrytering till Försvarsmakten
– Främja ungdomars och utsatta människors hälsa och sociala trygghet
– Bistå vid miljöskador
– Bistå vid räddningsinsatser vid fara för människor och miljö
– Bistå med utbildning och träning och särskilt utbildning och träning av personal med anknytning till marinen, handelsflottan och Sjövärnskåren
– Bistå SMM med dykarplattform när så erfordras
– Bevara en del av vårt samtida marina arv för framtiden
– Vara en integrerad del av Veteranflottiljen och det framtida marina museet på Gålö samt därvid även bistå övriga fartyg i flottiljen med ekipagetjänster (när möjlighet finnes)
– Främja vetenskaplig marin forskning t ex rörande navigation, fartygs framfart och sjöegenskaper samt historisk forskning angående arbetsmiljö och andra betingelser under vilka marin personal arbetat under vid fartygets tjänst i svenska försvaret.
– Sprida allmän kunskap om äldre utfasad minteknik och örlogsfartyg som hade till uppgift att underhålla fasta minlinjer under Kalla krigets period.

Verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen. Verksamheten får inte vara vinstdrivande. Eventuellt överskott och gåvor ska användas till förbättring av stiftelsens tillgångar och utveckling av verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjövärdigheten
Organisationsnummer:802477-8253
Adress:
  • Lagersten Juridik AB
  • Glanshammarsgatan 53
  • 124 71 BANDHAGEN
Telefonnummer:08-6650791
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS