ÄNDAMÅL

Till Lärare och Lärarinnepersonalen i Katrineholms folkskolor som bidrag vid tillfällen då någon behöfver för återvinnande af helsa och krafter besöka badort eller annan anstalt men därför saknar medel. Till Dunkers Sockens Lärare å Lärarinnepersonal för samma ändamål som för Katrineholm. Kapitalen få ej minskas.

[.] att använda ovannämnda fonds årliga avkastning i första hand enligt donators önskan samt därjämte såsom bidrag till lärares fortbildning i sådana fall, då kostnader icke ersattes av stat eller kommun enligt gällande stadgar och avtal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Fredrikssons sjukhjälpsstiftele
Organisationsnummer:818500-8995
Adress:
  • Flens Kommun
  • 642 81 FLEN
Telefonnummer:0157-43 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS