ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att enligt bestämmelserna i detta reglemente lämna ekonomisk hjälp till
a. efterlevande barn och änkor/änklingar till anställda vid Statens Järnvägar (SJ) och Banverket (BV):
b. barn till pensionerad personal:
c. pensionärer, som åsamkats stora kostnader i samband med sjukdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SJ/BV personalens förmånsfond
Organisationsnummer:802006-2991
Adress:
  • Erik Johannesson
  • Hemgärdesvägen 5
  • 416 76 Göteborg
Telefonnummer:076-0060573
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS