ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att använda ena hälften av avkastningen till inköp av konstverk, att pryda barndaghemmen och bereda barnen glädje. Den andra hälften skall användas till stipendier åt personalen i hemmen, för att de skola beredas möjlighet attgenom deltagande i kurser eller på annat sätt skaffa sig ökade kunskaper i barnavård i vidsträckt bemärkelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Matilda Holmgrens donationsfond
Organisationsnummer:846500-7592
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS