ÄNDAMÅL

Att lämna understöd åt behövande personer, som i Göteborg utövat byggmästareyrket som enskild företagare och tillhört Göteborgs Byggmästareförening under minst 10 år samt åt personer, vilka tillhört kontorspersonal, varit anställda som verkmästare eller arbetare under minst 10 år hos medlemmar tillhörande Göteborgs Byggmästareförening.
Understöd må i särskilt ömmande fall utgå till behövande änkor och oförsörjda barn under 15 år efter personer, vilka under livstiden i enlighet med förestående bestämmelser varit berättigade till understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göteborgs Byggmästareförenings hjälpkassa
Organisationsnummer:857200-2114
Adress:
  • Ekmansgatan 1
  • 411 32 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7060440
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS