ÄNDAMÅL

Stiftelsens målsättning skall vara att främja vård av behövande handikappade, vilka som gäster vistas eller har vistats på FrykCenter i Torsby. Medlen skall utgå årligen i kontanter och bestå av den avkastning som kapitalet ger. Styrelsen utser person eller personer som skall erhålla medel ur stiftelsen.

Stiftelsen skall svara för skötseln av Signe Larssons grav, nr 542 i kvarter nr 3 på Fryksände kyrkogård och tillse att blommor planteras på denna samt att en ros varje år placeras därå på mors dag.

På Signe Larssons födelsedag den 14 juni skall varje år kaffe och tårta serveras till gäster och personal på FrykCenter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Signe Larssons ”Get-Signes” Minnesfond
Organisationsnummer:802425-9676
Adress:
  • Fryk Center Rehabilitering
  • Box 194
  • 685 24 TORSBY
Telefonnummer:010-834 72 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS