ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Östhammars kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen äger inte utan länsbostadsnämndens medivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östhammarshem
Organisationsnummer:814400-3111
Adress:
  • Box 26
  • 74702 GIMO
Telefonnummer:0173-42550
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS