ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialiteten hematologi. Detta stöd skall användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Företräde skall ges åt sådant utvecklingsarbete som inte täcks av sedvanliga forskningsfonder. Anslag beviljas av fondens styrelse med vägledning bl a av ett råd bestående av läkare och andra med vården av blodsjuka sysselsatta personer. Rådets utses av fondens styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blodcancerfonden
Organisationsnummer:802013-4709
Adress:
  • Hamngatan 15 B
  • 172 66 Sundbyberg
Telefonnummer:08-54640540
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS