ÄNDAMÅL

Av fondens nettoavkastning skall årligen en tiondel tilläggas kapitalet. Den övriga avkastningen skall vart tredje år av styrelsen för Svenska Läkaresällskapet utdelas såsom pris åt det bästa under den gångna treårsperioden av svenska läkare författade arbetet inom dermatologiens eller venereologiens områden. Skulle styrelsen finna, att vid något tillfälle anledning saknas att utdela sådant pris, exempelvis av den orsaken, att ett sådant arbete ej förefinnes, som kan anses priset värdigt, äger styrelsen bestämma, att den disponibla summan må användas för något annat ändamål, liggande inom Svenska Läkaresällskapets ram.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Schlasbergs fond
Organisationsnummer:802403-6207
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS