ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till fondkapitalet. Återstoden av avkastningen skall årligen användas till trivselbefrämjande åtgärder för eleverna vid Rudbeckianska skolenheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margareta och Roland Larssons donationsfond
Organisationsnummer:878002-2862
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner
  • Stadshuset
  • 721 87 Västerås
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS