ÄNDAMÅL

Dels för vetenskaplig bearbetning och vård av föremålsgruppen, dels, om styrelsen för Södermanlands Länsmuseum så önskar, för nybyggnadsändamål. Värdehandlingarna eller avkastningen därå skola däremot icke användas för löpande utgifter för museets del eller för andra än här ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östermans minnesfond
Organisationsnummer:802480-7201
Adress:
  • Landstinget Sörmland
  • 611 88 Nyköping
Telefonnummer:0155-24 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS