ÄNDAMÅL

Stiftelsen Sävstaholm skall verka för de psykiskt utvecklingsstördas utbildning, utveckling och vård i syfte att bereda dem en så ljus och tryggad tillvaro, som omständigheterna medgiver. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sina strävanden så, att de utgör ett komplement till samhälleliga åtgärder i samma syfte. Sålunda skall stiftelsen exempelvis kunna lämna stipendier eller bidrag samt vidtaga andra åtgärder, där allmänna medel icke täcker kostnaderna. Stiftelsens verksamhet bör i enlighet härmed ha följande inriktning:
1. Meddela stipendier åt enskilda psykiskt utvecklingsstörda för att efter grundutbildningen främja vidare utveckling.
2. Lämna bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete inom området.
3. Lämna bidrag till fortbildning av personal, sysselsatt med utbildning, behandling och vård av psykiskt utvecklingsstörda.
4. Vidtaga andra åtgärder för att befrämja de psykiskt utvecklingsstördas utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sävstaholm
Organisationsnummer:817000-0775
Adress:
  • BangÃ¥rdsgatan 13, 3 tr
  • 75320 UPPSALA
Telefonnummer:018-10 33 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS