ÄNDAMÅL

10 % av avkastningen skall fonderas och läggas till kapitalet;Återstående 90 % av avkastningen skall disponeras så, att tre fjärdedelar därav användes för att hjälpa behövande familjer med skolavgiften;Återstående en fjärdedel av tillgängliga 90 % av avkastningen skall användas antingen som bidrag till elevrådet elleren eller flera elever som engagerat sig i hjälpaktioner till förmån för människor som lider på grund av olyckor, katastrofer, sjukdomar, hunger, ensamhet eller annan nöd eller ocksåsåsom resestipendium till en elev för att möjliggöra vistelse i ett u-land med skyldighet att känna de fattigas levnadsförhållanden och att lämna en skildring därav till skolans elever.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sankt Josefsystrarnas fond
Organisationsnummer:802480-7698
Adress:
  • Stiftelsen Franska skolan
  • Box 1344
  • 11183 Stockholm
Telefonnummer:08-59888900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS