ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att organisera läger och kurser åt lettiska kyrkan. Verksamheten skall bedrivas i Sandby Prästgård, som ägs av stiftelsen. Vid verksamhetens bedrivande bör önskemål från lettiska kyrkan, centrala kyrkoorganisationer och Svenska kyrkan i görligaste mån beaktas.

Verksamheten skall bedrivas inom ramen för den evangelisk­lutherska kyrkan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sandby Prästgård
Organisationsnummer:832000-3844
Adress:
  • Jan Laurentius Juridisk ByrÃ¥ KB
  • Storgatan 21
  • 386 31 Färjestaden
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS