ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning lägges minst 1/10 till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av skolstyrelsen i Jönköpings kommun till förmån för eleverna vid kommunens gymnasieskolor, företrädesvis såsom – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskola – hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål – förvärv av materiel eller andra saker

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns gymnasieskola
Organisationsnummer:802479-9713
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:102 666 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS